KOMUNIA ŚWIĘTA W PODCZAS TRIDUUM SACRUM  (2020.04.06)


W kontekście pojawiających się zapytań odnośnie do możliwości udzielania Komunii Świętej w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę poza liturgią, osobom żyjącym we wspólnotach (np. zgromadzenia zakonne, seminaria), bądź wiernym świeckim, którzy z powodów ograniczeń liczby osób nie mogą, uczestniczyć w celebracji, Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przypomina, ze w Wielki Czwartek i Wielki Piątek Komunii św. poza głównymi celebracji można zanosić jedynie chorym i umierającym, natomiast w Wielką Sobotę wyłącznie umierającym. Od tej zasady Stolica Apostolska nie dopuszcza wyjątków.