Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016

Światowe Dni Młodzieży (ŚDM) obrazek zostały ustanowione przez Jana Pawła II - 20 grudnia 1985 roku - w Międzynarodowym Roku Młodzieży. Obejmują one spotkania młodzieży katolickiej, duszpasterzy i katechetów z papieżem co dwa - trzy lata i w pozostałe lata w Niedzielę Palmową z biskupami w diecezjach. Spotkania mają charakter festiwalu religijnego gromadzącego młodych katolików na wspólnym spędzaniu czasu i modlitwie. Głównym celem Światowych Dni Młodzieży jest kontemplacja i pogłębienie relacji z Bogiem, ale także wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa.

Na poziomie Międzynarodowym obecne są flagi i inne atrybuty narodowe osób biorących udział w ŚDM celem ukazania różnorodności kultur i ich sposobu przeżywania wiary. Częstym zwyczajem jest wymienianie się przez uczestników flagami, koszulkami, krzyżykami z przedstawicielami innych krajów.

Na poziomie diecezjalnym uroczystości stanowią część obchodów Niedzieli Palmowej i są zwykle organizowane przez lokalny zespół powołany przez ordynariusza diecezji. Przygotowania do Światowego Dnia Młodzieży obejmuje nie tylko przygotowania administracyjne, ale przede wszystkim religijno-duchowe, które zaczynają się na długo przed rozpoczęciem ŚDM. W 2013 roku podczas spotkania z młodzieżą w Rio de Janeiro papież Franciszek ogłosił, że spotkanie młodych w 2016 roku odbędzie się w Krakowie.

Światowe Dni Młodzieży składają się z dwóch części - "Dni w Diecezjach", które służą poznaniu kraju gospodarza, zapoznaniu się i integracji uczestników podczas wspólnych zabaw, wycieczek i angażowaniu się w dzieła wskazane przez organizatorów. Druga część trwa tydzień i odbywa się w miejscu wskazanym przez Papieża, gdzie odbywają się główne obchody Światowych Dni Młodzieży.


XXXI Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie w dniach 26 – 31 lipca 2016 roku. obrazek

W naszej parafii opiekunkami tego dzieła są: Renata Bafia i Anna Wróbel. Wspierajmy je w tym dziele jak tylko możemy.


Symbolami ŚDM 2016 jest Krzyż Światowych Dni i Ikona Matki Bożej "Wybawicielki Ludu Rzymskiego".ZAPROSZENIE

Światowy Dzień Młodzieży Kraków 2016 - zaproszenie

Ciekawe informacje

SYMBOLIKA LOGO

HYMN

MODLITWA OFICJALNA

PATRONI

PROGRAM

CHCESZ POMÓC??? KLIKAJ

wszelkie materiały/źródło: www.krakow2016.com