Kościół i otoczenie

Kościół i plebania

Kościół parafialny, podobnie jak znajdująca się obok plebania, jest wykonany z drewna i przykryty gontem.

Kapliczki różańcowe

Koło kościoła znajduje się 20 kapliczek różańcowych. Wyrzeźbił je w drewnie Marian Glugla z Zakopanego, a poświęcił podczas wizytacji kanonicznej parafii w roku 2005 ks. bp Jan Zając.

Pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II

Przed wejściem do kościoła znajduje się odsłonięty w 2006 roku przez kard. Stanisława Dziwisza pomnik papieża Jana Pawła II. Formę gipsową wykonał Rafał Jedynak, a odlano go w Krakowie. Papież gestem błogosławieństwa wita wszystkich wchodzących do naszej świątyni.

Kaplica cmentarna

W roku 2004 kard. Franciszek Macharski, ówczesny metropolita krakowski poświęcił drewniano-murowaną kaplicę na cmentarzu. Jest zaplanowana jako miejsce pochówku księży związanych z parafią - jako pierwszy spoczął tam ks. proboszcz Józef Szczypka. Na jej wyposażeniu jest chłodnia, przy której parafianie bardzo często gromadzą się na modlitwach za zmarłego podczas oczekiwania na pogrzeb, a także (wyżej) większa kaplica, gdzie w piątki odprawiane są msze św. w intencji pochowanych na naszym cmentarzu parafian.

Krzyż na Wierchu Stefańskim

W jubileuszowym dla parafii roku 2008 kard. Stanisław Dziwisz poświęcił krzyż postawiony na jednym z najwyższych, a na pewno najlepiej widocznym z okolicznych miejscowości punktem w Groniu-Leśnicy - Wierchu Stefańskim. Jest on znakiem chrześcijańskiej tożsamości naszej miejscowości.