Niedziela Palmowa 2017 (2017.04.09)


Niedziela Palmowa 2017 w parafii a także wybranie 3 wyjtąkowych palm i nagrodzenie wszystkich palm


zdjęcia dostępne na profilu fb Pani Marii Dudek (link niżej)zdjęcia Niedziela Palmowa,