Wideo: Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. Stanisława Furczonia (2014.09.14)


Nagranie z 15.06.2014. Fragmenty udostępmiamy dzięki uprzejmości ks. Jubilata.