Apel Arcybiskupa † Marka Jędraszewskiego  (2020.05.09)Kraków, dnia 9 maja 2020 r.
Drodzy Archidiecezjanie,
Przeciwności, z którymi w ostatnich miesiącach zmaga się społeczność światowa, dotykają boleśnie wszystkich bez względu na pochodzenie i wyznawaną religię. Tym samym jednak owe trudne okoliczności tworzą niezwykłą okazję do zjednoczenia się mimo różnic w pomocy pokrzywdzonym i modlitwie o ustanie epidemii.
W związku z tym Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego w imieniu Ojca Świętego Franciszka skierowała do Episkopatów całego świata prośbę, by czwartek, 14 maja 2020 roku uczynić dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa.
W te duchowe praktyki włączą się także – według własnej wiary i tradycji – przedstawiciele innych religii.
Zachęcam wszystkich do podjęcia modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji ustania epidemii.
Z serdecznym pasterskim błogosławieństwem.
† Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski